gtag('config', 'UA-130501671-1');

Majitelia elektronických občianskych preukazov s čipom a bezpečnostným osobným kódom nemusia chodiť na políciu, ak zmenia trvalý pobyt, alebo ak im ukradnú občiansky preukaz.

Nový občiansky preukaz s čipom už využíva viac ako 2 miliónov Slovákov.  Digitálny doklad  slúži na identifikáciu a autentifikáciu občana pri používaní elektronických služieb štátu. Ministerstvo vnútra elektronické občianske preukazy vydáva od decembra 2013 a v súčasnosti majú ich držitelia možnosť využívať niekoľko stoviek elektronických služieb. Nové funkcionality stále pribúdajú a jednou s najčastejšie využívaných služieb je zmena trvalého pobytu.

Práve možnosť preukazovania identity v elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci umožňuje bežným občanom aj podnikateľom využívať stovky služieb verejnej správy elektronicky „z pohodlia obývačky“ bez osobného kontaktu s úradmi. Navyše ušetríte aj na správnych poplatkoch, pretože ich výška je pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej správy polovičná.

„O elektronický občiansky preukaz s čipom možno požiadať na ktoromkoľvek pracovisku oddelenia dokladov Policajného zboru. Výhodou elektronického občianskeho preukazu je nielen menej vystávania v radoch na úradoch, ale aj ušetríte na správnych poplatkoch. Správne poplatky za e-služby, pri ktorých sa vyžaduje jeho použitie, sa znížia o polovicu, najviac však do výšky 70 eur,“ hovorí hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Alena Koišová.

e-schránky šetria čas aj peniaze

Pomocou preukazu je možné identifikovať sa na portáli www.slovensko.sk ako aj podpisovať podania na úrady štátnej správy. Treba však k tomu mať elektronickú čítačku, a občiansky preukaz si aktivovať. Pomocou portálu www.slovensko.sk je napríklad možné vykonávať úkony v evidencii osobných automobilov, či pri vydávaní nových dokladov. Je napríklad možné požiadať aj o vydanie živnostenského oprávnenia. „Pre občanov ich odporúčame aj z toho dôvodu, že každá služba, ktorá je štátom elektronicky poskytovaná, je pri správnych poplatkoch o 50 percent lacnejšia, ako keď si ju občan ide vybaviť na klientske pracovisko, alebo na niektorý úrad štátnej správy,“ konštatuje štátna tajomníčka ministerstva vnútra Denisa Saková.

Pre občanov je využívanie elektronických občianskych preukazov len dobrovoľné. Povinne ich ale musia používať štatutári právnických osôb. Od 1. júla majú totiž povinnosť komunikovať so štátnou správou cez elektronické schránky. Do nich sa dostanú len, ak budú mať vydané nové doklady. Dnes má aktivovaný čip na svojom občianskom preukaze 52 percent štatutárov firiem. Viac ako 100tisíc štatutárov však stále nemá aktivovaný elektronický preukaz. Bez aktivovaného OP s čipom nie je možné dostať sa do schránky a teda je nemožná elektronická komunikácia. Ak štatutár teda nemá OP s bezpečnostným osobným kódom, k rozhodnutiam, ktoré mu úrady doručia po 1. júli do schránky, sa nedostane.

O občiansky preukaz či jeho aktiváciu možno požiadať na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov v SR.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE V SKRATKE
  • Od 1. júla 2017 budú firmám so sídlom v SR zapísaným v obchodnom registri zasielané úradné rozhodnutia či oznámenia výhradne prostredníctvom elektronických schránok.
  • Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál slovensko.sk.
  • Na prístup do schránky je potrebný občiansky preukaz s čipom s aktivovaným bezpečnostným osobným kódom (BOK), počítač, prístup na internet, čítačka a príslušný softvér.
  • K 22. máju 2017 malo 119 080 štatutárov vybavený elektronický občiansky preukaz s čipom s bezpečnostným osobným kódom (BOK) a 29 977 štatutárov má občiansky preukaz s čipom, avšak nemá k nemu bezpečnostný osobný kód (BOK).
  • V prípade, ak máte občiansky preukaz s čipom a nemáte k nemu BOK, je potrebné zastaviť sa na oddelení dokladov, pretože bez BOK nie je možné prihlásiť sa do e-schránky.
  • O vydanie občianskeho preukazu s čipom či aktiváciu bezpečnostného osobného kódu môžete požiadať na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov na celom Slovensku.
  • Aktuálne je priemerná čakacia doba na podanie žiadosti o vydanie dokladov 50 minút.

Súvisiace príspevky