gtag('config', 'UA-130501671-1');

Lorem Ipsum je demonštratívny text používaný v tlačovom priemysle, ale aj pri dizajne webových stránok.

Čo?

Lorem Ipsum je považovaný za štandard v tejto oblasti už od 16. storočia, kedy neznámy človek zobral kusy textu a na ich základe vytvoril špeciálnu vzorovú knihu. Tento text nielenže prežil 500 rokov, ale prežil aj digitalizáciu v podstate bez zmeny. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia zažilo Lorem Ipsum najväčšiu slávu, pretože boli vydávané špeciálne vzorkovníky s rôznymi obmenami. Ani neskôr sa na neho nezabudlo, najmä vďaka grafikom a dizajnérskym štúdiám.

Odkiaľ?

Napriek presvedčeniu, že Lorem Ipsum je náhodný text tomu tak nie je. Jeho pôvod má korene v latinskej literatúre z roku 45 pred Kristom, čo znamená, že je viac ako 2000 rokov starý. Richard McClintock, profesor latinčiny, odhalil, že najstaršie dielo, ktoré obsahovalo pasáž Lorem Ipsum je Cicerova kniha “De Finibus Bonurum et Malorum” (O koncoch dobra a zla). Dielo pochádza z už spomínaného roku 45 p.n.l. a úvodné riadky textu Lorem Ipsum sa dajú nájsť v kapitole 1.10.32.

Prečo?

Je všeobecne známe, že človek je pri skúmaní grafického návrhu rozptyľovaný okolitým textom, pokiaľ mu dáva nejaký zmysel. Úlohou Lorem Ipsum je nahradiť klasický zmysluplný text bezvýznamnou alternatívou s relatívne bežným rozložením slov. To ho robí oproti klasickému “Tu bude text. Tu bude text…” omnoho praktickejším. Časom sa na internete objavili jeho rôzne upravené verzie – niekedy náhodou a niekedy zámerne, napr. pre pobavenie.

Kde?

Na internete sa dá nájsť veľké množstvo nepredvídateľných generátorov Lorem Ipsum textu. Jeden z najpopulárnejších je www.lorem-ipsum.info/generator3.