gtag('config', 'UA-130501671-1');

BRATISLAVA 19. apríla (WebNoviny.sk) – Ministerstvo školstva pripravuje návrh, ktorý stavia výučbu angličtiny na základných školách na úroveň voliteľného jazyka.

Právo výberu aj zo strany školy

Ministerka školstva Martina Lubyová po rokovaní vlády uviedla, že každý žiak a rodič má právo rozhodnúť sa, ktorý cudzí jazyk sa bude učiť ako prvý. „Nevytesňujeme tým ani angličtinu, pretože ak sa dieťa učí druhý cudzí jazyk, tak už to bude povinne angličtina,“ uviedla Lubyová.

Ministerka upozorňuje, že toto opatrenie je založené na práve výberu aj zo strany školy, aj zo strany žiakov. „Na jednej strane sa týmto opatrením škola môže zatraktívniť, na strane druhej je ešte veľmi veľa učiteľov cudzích jazykov, ktorí týmto opatrením znovu nájdu uplatnenie.“

Klub 500 s návrhom nesúhlasí

Lubyová však upozorňuje, že školy nebudú povinné učiť cudzí jazyk, o ktorý si rodič zažiada, ak na to nebudú mať kapacity.

„Verím, že sú školy a komunity medzi rodičmi, ktorých prvoradý záujem je, aby sa deti slušne a dobre naučili nemecký, francúzsky, ruský, taliansky a španielsky jazyk, pretože nájdu uplatnenie na trhu prácu aj v susedných krajinách, respektíve vo firmách, kde sa znalosť týchto jazykov vyžaduje,“ dodáva ministerka.

Klub 500, ktorý je združením najväčších zamestnávateľov na Slovensku, nesúhlasí s týmto návrhom. Jeho predstavitelia považujú tento krok rezortu školstva za nesystémový a škodlivý. Argumentujú tým, že anglický jazyk je pre nich kľúčovým jazykom aj z pohľadu uchádzača o prácu.

V reakcii na kritiku Klubu 500 ministerka uviedla, že táto téma bola prerokovaná na Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie na základe spoločného stanoviska zamestnávateľov.

Viac k témam: Klub 500, minister školstva vedy výskumu a športu SR, Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR, školstvo, základné školy
Zdroj: Webnoviny.sk – Angličtina už pre žiakov nemusí byť povinná, klub 500 s návrhom ministerstva školstva nesúhlasí © SITA Všetky práva vyhradené.