gtag('config', 'UA-130501671-1');

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Legislatívny návrh na spresnenie podmienok nároku na materské dávky pre otcov, ktorý do parlamentu predložili nezaradení poslanci NR SR Jozef Mihál a Simona Petrík, podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) znevýhodňuje osamelé matky. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca ministerstva práce a sociálnych vecí Michal Stuška.

„Ešte vo väčšej miere ako dnes by tento návrh spôsobil, že väčšina otcov by po prevzatí dieťaťa do starostlivosti zabezpečovala starostlivosť počas poberania materského vlastne opäť prostredníctvom matky,“ upozornil.

Rozpor s účelom materskej dávky

Matka by tak podľa neho bola zabezpečená materskou dávkou, na ktorú by mal nárok otec, ďalších 28 týždňov. „Takúto možnosť by však nemohli využiť osamelé matky, ktoré by síce rovnako zabezpečovali starostlivosť počas uvedeného obdobia, avšak po väčšinu tohto obdobia by mali nárok iba na rodičovský príspevok,“ tvrdí.

Takéto videnie je podľa hovorcu rezortu práce a sociálnych vecí v zásadnom rozpore so samotným účelom materského, najmä vo vzťahu k posilňovaniu možnosti zosúlaďovania rodičovských povinností, ktorý viedol k výraznému posilneniu nárokov na materské práve smerom k otcom.

„Ako je známe, v tak širokých a flexibilných podmienkach v prospech rodín je Slovensko na špici Európy, podobné návrhy by však spôsobili pravý opak a viedli by k čisto formálnemu predstieraniu naplnenia pôvodne deklarovaných úmyslov,“ uviedol hovorca k návrhu od opozičných poslancov.

Povrchný prístup

Prevzatie definície starostlivosti o dieťa zo systému štátnej sociálnej podpory (rodičovského príspevku) do systému sociálneho poistenia (materského) bez hlbšej analýzy problematiky považuje rezort práce a sociálnych vecí za veľmi povrchný prístup v snahe riešiť túto tému.

Návrh vôbec neakceptuje odlišnosť týchto systémov, čiže podstatu poistného a systému štátnej sociálnej podpory, odlišnosti podmienok nároku na rodičovský príspevok a materské, ktoré nie je vhodné ľubovoľne kombinovať,“ tvrdí Stuška. Návrhom od poslancov Mihála a Petrík by sa podľa neho z dávky sociálneho poistenia, ktorá má slúžiť ako náhrada príjmu poistenca, stala dávka sociálnej podpory, ktorej účelom je zvýšiť príjem rodiny v určitej sociálnej situácii.

„Účelom materského je kompenzácia straty príjmu zo zárobkovej činnosti konkrétneho poistenca, ku ktorej dochádza v dôsledku tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa. Z čoho jasne vyplýva, že sa vyžaduje skutočná starostlivosť o dieťa, ktorá nepochybne vedie ku strate, prípadne zníženiu príjmu zo zárobkovej činnosti,“ dodal Stuška.

So starostlivosťou by pomáhala ďalšia osoba

Nezaradení poslanci NR SR Jozef Mihál a Simona Petrík navrhujú od začiatku budúceho roka spresniť podmienky nároku na materské dávky pre otcov.

Podľa návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložili do parlamentu, by otcovia spĺňali podmienku riadnej starostlivosti o dieťa aj vtedy, ak so starostlivosťou o dieťa otcovi pomáha iná plnoletá fyzická osoba alebo dieťa navštevuje jasle.

„Navrhujeme použiť rovnakú formuláciu ako je uvedená v zákone o rodičovskom príspevku. Ak sú uvedené podmienky akceptovateľné v prípade splnenia nároku na poskytnutie rodičovského príspevku, neexistuje legitímny dôvod, aby neboli akceptované v prípade nároku na materské,“ uviedli opoziční poslanci. Otcovia detí do troch rokov by tak mohli dostávať materskú dávku zo Sociálnej poisťovne aj popri pracovnej činnosti.

Otcom nepriznali materské

Novelou zákona dvojica opozičných poslancov reaguje na to, že Sociálna poisťovňa v ostatnom období vo viacerých prípadoch nepriznala materské otcom, ktorí po dohode s matkou prevzali staroslivosť o dieťa. Sociálna poisťovňa podľa nich v týchto prípadoch argumentuje tým, že otec nemôže zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa, ak má súčasne akýkoľvek iný druh príjmu.

Upozorňujú na to, že definícia riadnej starostlivosti o dieťa v tejto súvislosti v súčasnom znení zákona o sociálnom poistení absentuje. „Preto možno považovať výklad Sociálnej poisťovne v danom prípade, a tým pádom aj jej súvisiacu rozhodovaciu činnosť, za svojvoľnú,“ tvrdia Mihál a Petrík.

Nárok na materskú dávku si počas minulého roka v Sociálnej poisťovni uplatnilo takmer 13,1 tis. otcov. „Manuálnym spracovaním bolo zistené, že tretina otcov mala súbežne uzatvorený iný pracovný pomer a matka nenastúpila do zamestnania,“ uvádza sa v správe o plnení akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni.

Prípady vyšetroval aj inšpektorát práce

Predstieranie splnenia podmienok na čerpanie dávok otcom dieťaťa bolo podľa poisťovne v určitých prípadoch prešetrované v spolupráci s príslušnými inšpektorátmi práce.

„Z celkového počtu uplatnených nárokov nebolo priznaných 103 nárokov na materské, a to z dôvodu, že otec neprevzal dieťa do starostlivosti,“ konštatuje sa v materiáli. Otcovia dostali v minulom roku materské dávky v celkovej sume takmer 52 mil. eur.

Otec dieťaťa má nárok na materskú dávku najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu matky. Materskú dávku môže otec dostávať 28 týždňov, pričom túto možnosť musí využiť najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Otec však musí byť v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Viac k témam: materská dávka, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, SPOLU – občianska demokracia
Zdroj: Webnoviny.sk – Materská pre otcov aj popri práci diskriminuje osamelé matky, kritizuje ministerstvo návrh opozície © SITA Všetky práva vyhradené.