gtag('config', 'UA-130501671-1');

2.7.2019 (Webnoviny.sk) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) chce zamedziť zneužívaniu opravných prostriedkov v podobe neopodstatnených námietok a odvolaní.

Ak uchádzač, resp. hospodársky subjekt podá zjavne nedôvodné námietky alebo odvolanie, úrad zastaví konanie a uloží mu pokutu do stotisíc eur. Verejný obstarávateľ či obstarávateľ sa bude môcť v prípade vzniku škody domáhať jej náhrady na príslušnom súde.

Zjednodušili procesy

Umožniť to má návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý pripravil ÚVO. Ten tak reaguje aj na prvé skúsenosti z uplatňovania veľkej novely verejného obstarávania, účinnej od začiatku tohto roka.

Pokiaľ ide o konanie o námietkach, k 1. januáru tohto roka sme zjednodušili procesy. Zrušili sme dvojobálkový systém, tým pádom sme zaviedli len jedenkrát možnosť revíznych postupov, zaviedli sme koncentračné zásady,“ povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák. „Zjednodušili sme výpočet kaucií a urobili sme všetky kroky k tomu, aby bolo umožnené oprávnené uplatňovanie práva v záujme dodržiavania čestnej hospodárskej súťaže,“ uviedol Hlivák. Niektoré hospodárske subjekty však podľa neho zneužívajú používanie opravných prostriedkov, úrad preto prichádza s opatreniami na obmedzenie práv špekulantov a určenie presných pravidiel.

Námietky od skupiny

Hlavným účelom nedôvodných námietok a odvolania je podľa úradu predĺženie verejného obstarávania, spôsobenie ujmy obstarávateľovi, prípadne ich späťvzatie výmenou za prospech od iného hospodárskeho subjektu. Neopodstatnené sú tiež námietky, či odvolanie, ak ich podáva uchádzač, ktorý nevykonáva relevantnú hospodársku činnosť vo vzťahu k predmetu zákazky, prípadne nemôže byť poškodený porušením tohto zákona. To však nebude platiť, ak námietky, resp. odvolanie podá štátny orgán.

Ak sa v súťaži zúčastní skupina dodávateľov, tak podľa navrhovanej novely bude môcť podávať námietky a odvolanie námietky ako skupina, a nie iba jej člen. „Ten, kto podá námietku alebo odvolanie, bude povinný zložiť kauciu na druhý deň po podaní tohto návrhu. Akonáhle je podaný návrh, tak verejný obstarávateľ je blokovaný v procese, aby úrad mohol začať hneď konať,“ priblížil Hlivák ďalšie z opatrení. „Kto podá námietku a zoberie ju späť, budeme mu vracať už len 50 percent kaucie. Doteraz sme si 35 percent nechávali a 65 percent vracali,“ upozornil šéf ÚVO. Uchádzač v takom prípade navyše uhradí trovy konania za vypracovanie odborného stanoviska či znaleckého posudku. Kto podá námietku alebo odvolanie a nezloží kauciu, dostane pokutu vo výške nezloženej kaucie.

Verejné nákupy sa zrýchlili

Aj mňa by ako predsedu úradu zaujímalo, prečo pár hodín pred vydaním rozhodnutia námietky niekto zoberie preč,“ spýtal sa Hlivák. „Úrad sa prípadom zaoberá, objedná si odborné stanovisko. Aj z našej rozhodovacej činnosti na prvom stupni je úplne jasné, aký mám na to názor aj ako predseda úradu. A potom zrazu námietky sú brané späť,“ povedal Hlivák. Ak budú navrhnuté opatrenia úspešne uplatnené, predpokladá, že úrad bude konania o námietkach skracovať o dni, prípadne aj o desiatky dní. Návrh novely verejného obstarávania by mal ísť na vládu v auguste, po schválení aj v parlamente by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020.

Cieľom veľkej novely zákona, účinnej od 1. januára 2019, bolo zrýchliť, skrátiť a zjednodušiť verejné obstarávanie, zvýšiť transparentnosť. „Verejné nákupy sa zrýchlili, zjednodušili a sú úplne v súlade s princípom vyššej transparentnosti,“ uviedol Hlivák. Na návštevách v štyroch samosprávnych krajoch v tomto roku podľa neho počúvali pozitívne ohlasy na schválené zmeny. „Tam, kde sme procesy zjednodušili, musíme reagovať na hospodárske subjekty, ktoré začali práva využívať neoprávnene, možno až do špekulatívneho správania,“ dodal Hlivák.

Viac k témam: ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie, verejné obstarávanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Úrad pre verejné obstarávanie chce obmedziť práva špekulantom, navrhol novelu zákona © SITA Všetky práva vyhradené.