gtag('config', 'UA-130501671-1');

9.7.2019 (Webnoviny.sk) – Na spokojnosť samospráv so súčasným systémom odpadového hospodárstva sa zameria ďalší prieskum, ktorý v lete uskutoční Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Originálne kompetencie

Ako informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák, v prieskume budú zisťovať napríklad postoj samospráv k problematike biologicky rozložiteľných odpadov, k triedenému zberu odpadov ako aj k systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

„Zaujíma nás aj to, aké množstvo odpadov vyprodukuje obec na jedného obyvateľa v priebehu roka a koľko z tohto množstva dokáže samospráva zhodnocovať triedením, recykláciou, kompostovaním alebo energetickým zhodnocovaním, teda koľko zlikviduje inak ako skládkovaním,“ uviedol Kaliňák.

Pripomenul, že odpadové hospodárstvo patrí medzi originálne kompetencie samospráv. Má pritom výrazný podiel na výdavkoch samospráv, ktoré čelia rastúcim požiadavkami na zber, zvoz a ďalšie nakladanie s komunálnym odpadom. Prieskum potrvá do konca augusta a uskutoční sa na reprezentatívnej vzorke 480 respondentov.

Národný projekt

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. ZMOS plánuje uskutočniť celkovo 21 vlastných prieskumov, ktoré mapujú rôzne oblasti činnosti miestnej územnej samosprávy.

Na ich účely si vytvoril vlastný softvérový analytický nástroj na zber, sumarizáciu a vyhodnocovanie dát. Zaškolili tiež anketárov, ktorí spolupracujú so samosprávami zaradenými do jednotlivých prieskumov.

Viac k témam: triedenie odpadu, ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska
Zdroj: Webnoviny.sk – Združenie miest a obcí chystá ďalší prieskum, samospráv sa budú pýtať na triedenie odpadov © SITA Všetky práva vyhradené.