3.9.2019 (Webnoviny.sk) – Do zvyšovania kybernetickej bezpečnosti systémov verejnej správy smerujú milióny eur.

Riadiaci výbor v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra totiž v utorok schválil štúdiu uskutočniteľnosti pre výzvu zameranú na zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v rámci informačných systémov verejnej správy.

Výzva je zameraná na kybernetickú ochranu

Ako ďalej informoval Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII), spúšťa sa tak dopytovo orientovaná výzva v hodnote 20 miliónov eur. Tá otvorí dvere bezpečnostným projektom s cieľom implementovať opatrenia znižujúce škody spôsobené kybernetickými incidentmi v prostredí verejnej správy.

Predpokladaný termín vyhlásenia dopytovo orientovanej výzvy je september 2019 s dĺžkou trvania jeden rok. Je určená pre krátke projekty s dobou realizácie do jedného roka. Žiadateľmi môžu byť ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové a príspevkové organizácie.

Orgánom verejnej moci poskytne bezpečnosť

Horizontálna štúdia uskutočniteľnosti sa stane podkladom pre vypracovanie dopytovo orientovaných projektov predkladaných v rámci výzvy.

Definuje oblasti a služby kybernetickej a informačnej bezpečnosti, ktoré jednotlivým orgánom verejnej moci poskytuje vládna jednotka CSIRT a zároveň definuje služby a oblasti, ktoré majú byť pokrývané jednotlivými orgánmi verejnej moci.

„Samotná výzva je akousi predĺženou rukou národného projektu ‚Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe‘ a má napomôcť orgánom štátnej správy zabezpečiť kybernetickú a informačnú bezpečnosť vo svojej pôsobnosti,“ povedal generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti ÚPVII Jan Majtan.

Výzva je tak podľa úradu zameraná na kybernetickú ochranu a detekciu škodlivých aktivít a bezpečnostných incidentov, riadenie bezpečnostných incidentov, ochranu dát, dátových prenosov a komunikácie, zvýšenie ochrany pred útokmi z externého prostredia i na budovanie bezpečnostného povedomia a bezpečnostnej kultúry.

Viac k témam: kybernetická bezpečnosť, Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Zdroj: Webnoviny.sk – Na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti získajú štátne úrady 20 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.