gtag('config', 'UA-130501671-1');

Každoročná konferencia spoločnosti Axis Communications sa tento rok uskutoční v utorok 6. októbra 2020 od 9:00 v priestoroch karlínskej Spojky v Prahe pod názvom Dnes a zajtra Technológie pre každú dobu.  Záujemci z oboru sa môžu registrovať zdarma a zúčastniť sa akcie osobne alebo sledovať online prenos.

Regulácia počtu osôb v budovách, efektívna správa prístupov a možnosti, ktoré v meniacej sa dobe prinášajú do facility managementu IP kamerové a audio systémy. Aj o tom bude tohtoročný Axis deň 2020, konferencia určená pre partnerov, systémových integrátorov, zákazníkov spoločnosti Axis Communications aj ďalších profesionálov. Prednášajúci špecialisti na bezpečnosť a kamerové systémy predstavia spôsoby, akými môžu technológie a produkty Axis alebo partnerské riešenia pomáhať v meniacom sa svete a prispieť k ochrane bezpečia a zdravia. Medzi hlavné ťaháky programu budú patriť napríklad tieto témy:

  • Regulácia počtu osôb v budovách

Súčasná situácia a predpisy limitujú počet osôb v budovách. Axis deň 2020 predstaví, ako ľahko a efektívne vyriešiť tento problém vďaka najnovším IP technológiám.

  • Využitie sieťového videa v školách a v iných inštitúciách

Pre zmiernenie šírenia infekcie zostávajú niektoré vzdelávacie inštitúcie zatvorené a výučbu je potreba viesť dištančnou formou. Ako sa dá jednoducho a veľmi rýchlo zabezpečiť online vyučovania a umožniť tak vzdelanie odkiaľkoľvek?

  • Obmedzenia a sociálny odstup (nielen) v mestách

Pre bezpečnosť občanov, zamestnancov i zákazníkov je zásadná zreteľná komunikácia. Popri video monitorovaní môže pomôcť IP audio. Vopred nahrané alebo živé oznamy ľuďom pripomenú jednotlivé predpisy a nariadenia. Sieťové audio môže pomôcť napríklad pri rozptýlení väčšieho zhromaždenia, než je povolené.

  • Bezpečná verejná doprava

Bezpečnosť v dnešnej dobe neznamená iba ochranu pred fyzickými hrozbami. Znamená to tiež ochranu verejného zdravia a získanie dôvery cestujúcich počas pandémie. Úloha, ktorú zohrajú technológie pre spoľahlivé a bezpečné fungovanie prepravných služieb, je jednou z tém konferencie.

  • Zvýšené množstvo kybernetických útokov

Počas pandémie výrazne vzrástla aktivita hackerov. Bohužiaľ jedným z cieľov môže byť tiež videodohľadový systém. Potreba bdelosti, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, nikdy nebola tak dôležitá. Zvýšenému riziku sú vystavení všetci vlastníci IP systémov bez rozdielu ich veľkosti a účelu.


Konferencia Axis deň 2020 ponúkne mnoho zaujímavých a aktuálnych tém. Akcia je zadarmo a na účasť (nech už účastníci plánujú prísť osobne alebo sledovať online živý prenos) stačí vyplniť registračný formulár na webovej stránke akcie.