gtag('config', 'UA-130501671-1');

Podľa prieskumu spoločnosti Kingston medzi českými prevádzkovateľmi, prechádzajú dátové centrá v ČR priebežne na výkonné enterprise SSD. Odpovede na kľúčové otázky k téme nám poskytol zástupca spoločnosti Kingston pre Českú a Slovenskú republiku, Marcin Gaczor.

“V porovnaní s globálnymi trendmi je v SR nástup Enterprise SSD pozvoľnejší, ale presun od HDD je oveľa väčší, než sme predpokladali,” povedal Marcin Gaczor, zástupca spoločnosti Kingston pre Českú a Slovenskú republiku.

Z odpovedí jednotlivých respondentov prieskumu jednoznačne vyplýva, že prevádzkovatelia dátových centier priebežne navyšujú kapacitu a modernizujú svoju infraštruktúru. Z výskumu medzi českými dátovými centrami vyplýva, že v minulom roku ich 50% navyšovalo svoju kapacitu s ohľadom na zvýšený dopyt a objem dát. Druhá polovica rozširuje svoju kapacitu priebežne, alebo vykonala rozšírenie už pred rokom 2020 a teda využila svoje rezervy. Kedy a ako firmy navyšujú kapacitu a aké sú kľúčové benefity prechodu na SSD?

“Firmy najčastejšie nové úložisko inštalujú v prípadoch rozširovania dátového centra alebo pri optimalizácii jeho energetickej efektivity. Súbeh HDD a SSD v jednom dátovom centre je teda v ČR úplne bežný. Pri prechode na SSD ide o okamžité výrazné navýšenie výkonu a úsporu priestoru. Moderné servery vybavené U.2 NVMe diskmi zaberú približne 25% miesta pôvodných 3,5” HDD. Výrazným spôsobom to znižuje nároky na podlahovú plochu, spotrebu energie alebo chladenie serverov.”

“Uvedomujeme si, že all-flash umožňuje aplikáciám dodať nielen potrebný výkon, ale ponúka aj oveľa jednoduchšie plánovanie, správu a reorganizáciu prostriedkov úložiska, a tak chránia naše investície lepšie než technológie založené na mechanických diskoch,” uviedol jeden z respondentov.

Ostávajú v hre stále aj klasické harddisky v českých datacentrách? Aké majú využitie?

“Pevné disky typu HDD sa už v našich datacentrách využívajú len pre cold dáta, teda na archiváciu a zálohovanie. Zákazníci už v dnešnej dobe berú SSD ako štandard a záujem o klasické pevné disky upadá. To dáva zmysel, pretože hustota zápisu u SSD oproti HDD už bola pred pár rokmi prekonaná a od tej doby len rastie. Podstatná časť prevádzkovateľov (40%) tiež odhaduje, že úplný prechod na SSD nastane v horizonte 3 až 4 rokov. Prieskum sa uskutočnil v spolupráci so skupinou CCB zameranou na odborné médiá z oblasti IT. Celkovo sa zapojilo vyše 50 subjektov, medzi nimi najčastejšie poskytovatelia cloudových služieb typu IaaS a PaaS (prípadne BaaS), teda prevádzkovatelia vlastnej infraštruktúry dátového centra. Doplňujúcimi skupinami respondentov prieskumu boli firmy, ktoré prevádzkujú dátové centrum pre vlastnú potrebu alebo poskytujú cloudové služby typu SaaS.“

Podľa expertov spoločnosti Kingston bude tlak na rozvoj dátových centier rásť aj v najbližších rokoch…

“Nejde len o výkon a kapacitu. Ďalší posun smerom k SSD v dátových centrách je motivovaný snahou o priestorové a energetické úspory a tiež väčším dôrazom na zabezpečenie, teda pokročilé šifrovanie úložísk. V oblasti investícií do HW infraštruktúry dátových centier očakávame v budúcom roku celkový rast zhruba o 4 percentá.”

Je zrejmé, že u serverových SSD sa počíta s inou (vyššou) pracovnou záťažou. Je tu však aj iný dôležitý parameter?

“Dôležitým faktorom je tiež zabezpečenie a zaistenie kontinuálnej prevádzky ako je napríklad podpora pri problémoch s napájaním, ktorá umožňuje uložiť všetky spracovávané dáta i v prípade výpadkov energie. Spoločnosť Kingston v súčasnosti ponúka celý rad modelov Enterprise SSD diskov. V tomto roku uvedie ďalší U.2 NVMe SSD disk s označením DC 1500M, určený pre širokú škálu dátovo náročných úloh, vrátane cloud computingu, webhostingu a virtuálnych infraštruktúr.“