gtag('config', 'UA-130501671-1');

Informácie majú pre fungovanie spoločnosti obrovskú hodnotu. Veľmi vzácne sú však tie, ktoré získavame vďaka špeciálnemu monitorovaciemu systému GPS.

Aké výhody pre vás a vašu firmu ešte moderný GPS monitoring má?

Hlavné benefity GPS trackera

Na základe údajov zhromaždených zo senzorov profesionálneho GPS trackera môžete získať tieto výhody:

  • Monitorujete prácu vozového parku a vodičov a je vám k dispozícii správa o zmene, vrátane času. pohybu vozidla a spotreby paliva.
  • Zabraňujete zneužitiu prepravy.
  • Zlepšené zabezpečenie.
  • Máte k dispozícii graf rýchlosti s prekročením prahovej hodnoty.
  • Monitorujete spotrebu paliva.
  • Máte prehľadný zoznam tankovania a vypúšťania paliva.

Globálny monitorovací a riadiaci systém vozidiel GPS využíva špeciálny systém na sledovanie, ktorý sa najskôr používal hlavne na vojenské účely, dnes sa efektívne aplikuje na sociálno-ekonomické účely, a to aj v oblasti dopravnej logistiky.

Satelitné ovládanie je založené na interakcii vesmírnej a pozemnej technológie, ako aj účastníckych zariadení namontovaných v automobile. Prijímajúce informácie zo satelitných monitorovacích systémov ich zariadenia prenášajú na telematický server. Údaje sú spracované a odoslané dispečerovi, ktorého pracovnou stanicou je počítač so špeciálnym klientským programom.

Vďaka tomu máte všetko dôležité naozaj pod palcom bez toho, aby ste museli byť pri kontrole osobne prítomní.

Ako pomáha monitorovací systém vozidiel podnikaniu?

Zavedenie systému automatického monitorovania a riadenia dopravy umožňuje každej spoločnosti, ktorej činnosť súvisí s používaním vozidiel, ľahkých, nákladných vozidiel alebo špeciálneho vybavenia, výrazne zlepšiť ekonomickú výkonnosť. V dôsledku činnosti monitorovania pomocou GPS sa:

  • náklady na údržbu vozidla znižujú optimalizáciou dopravných trás a znižovaním opotrebovania železničných koľajových vozidiel;
  • spotreba paliva a mazív znižuje z dôvodu nepoužívania dopravných prostriedkov v osobných záujmoch vodiča, pravidelného odtoku paliva;
  • úroveň služieb zákazníkom zvyšuje vďaka rýchlej reakcii na objednávky;
  • produktivita pracovníkov zvyšuje v dôsledku efektívneho využívania pracovného času a úspory spotrebného materiálu.

Tak si to overte aj v praxi a uvidíte, že výsledky budú ohromujúce.

Zdroj obrázka:Shutterstock.com