gtag('config', 'UA-130501671-1');

Johan Paulsson, technický riaditeľ spoločnosti Axis Communications, uverejnil svoj každoročný výhľad trendov v bezpečnostnom sektore.

Aj budúci rok bude naprieč všetkými témami rezonovať „dôvera“. V priebehu rokov sme už hovorili o dôvere vo využívanie získaných údajov, alebo o dôvere v bezpečnosť systémov. Vidíme, aké dôležité je zosúladiť prebiehajúce tempo technologických inovácií s budovaním dôvery vo využívanie nových technológií. Pohľad do roku 2022 nám ukazuje koľko zaujímavých technologických trendov môže byť v krátkom čase spojených s potrebou vybudovať dôveryhodný technologický ekosystém.

 

  1. Univerzálne prepojenie v hybridných prostrediach. Koncový používateľ už nevníma technologickú architektúru. Pretože je všetko „prepojené“, nezáleží na tom, či spracovanie a analytika prebiehajú priamo v zariadení, na lokálnom serveri alebo v cloude. „Prepojenie“ sa stalo štandardom, sme presvedčení, že väčšina dohľadových riešení bude napokon využívať hybridnú architektúru.
  2. Kybernetická bezpečnosť sa rodí zo zdravého skepticizmu. Vďaka pandémii COVID-19 a potrebe flexibilnejšej práce sa výrazne viac zariadení pripája na diaľku využívajúc verejný internet. Podpísaný firmvér, pravidelné aktualizácie, zabezpečené spúšťanie zariadení, šifrovanie dát a videa, alebo aj zabezpečená identita sa v zákazníckych riešeniach stanú nevyhnutnými a koncept Zero Trust siete bude novo vyžadovaným štandardom.
  3. Overenie pravosti všetkého. V dôsledku možnej manipulácie s videozáznamom a stále sofistikovanejším spôsobom ako možno vytvárať a falšovať realisticky vyzerajúci obraz, bude priamo do videa pridaný digitálny podpisu už v mieste a čase jeho zachytenia (hash = súčet v každej jednej snímke videa), čo by poskytlo jasný dôkaz, že dané video bolo vytvorené v konkrétnej kamere a že s ním ďalej nebolo manipulované. Je nevyhnutné vytvoriť štandard na zabezpečenie autenticity videozáznamov.
  4. AI sa stane etablovanou a akceptovanou technológiou (s príslušnými kontrolnými mechanizmami). AI sa stane súčasťou každého aspektu video dohľadu od konfigurácie kamier, cez vylepšenie obrazovej kvality, až po efektívne analýzy. Sme presvedčení, že technológia ako taká by nemala byť regulovaná, no mohli by sa regulovať prípady jej použitia. V oblasti video dohľadu vidíme iniciatívy, ktoré majú za cieľ podporiť implementáciu AI eticky a bez zaujatosti.
  5. COVID-19 ako katalyzátor. Pandémia vyústila aj do problémov v dodávateľskom reťazci. Čoraz viac organizácií sa vracia k myšlienke návrhu vlastných polovodičových systémov alebo systémov na čipe (SoC). Tento zdanlivo nový trend je však niečo, čo spoločnosť Axis so systémom ARTPEC robí už roky a očakávame, že navrhovanie vlastných SoC optimalizovaných pre konkrétne aplikácie bude využívať stále viac firiem.
  6. 5G si stále hľadá svoje miesto. Zatiaľ čo sa veľká časť 5G sústredí na zlepšenie výkonu sietí pre spotrebiteľské aplikácie, my vnímame ako oveľa zaujímavejšie nasadenie tejto technológie vo vznikajúcich súkromných 5G sieťach. Tieto siete ukazujú skutočný potenciál 5G pre riešenia video dohľadu z pohľadu veľkých zákazníkov, ktorí majú svoj biznis diverzifikovaný vo viacerých lokalitách a mohli by priniesť osobitné výhody najmä z hľadiska kybernetickej bezpečnosti.

Všetky trendy z pohľadu udržateľnosti

Dôležitú úlohu bude zohrávať aj udržateľnosť, ale tú už nemožno považovať za trend. Musí byť zakotvená vo všetkom, čo robíme. Všetko musí byť v súlade so znižovaním nášho vplyvu na životné prostredie a fungovaním etickým a dôveryhodným spôsobom.

Rok 2022 bude nepochybne ďalším fascinujúcim rokom, ktorý nebude bez výziev, ale prinesie aj významné príležitosti. Ako vždy sa naň dívame s optimizmom.