gtag('config', 'UA-130501671-1');

30.5.2023 (SITA.sk) – Ak má byť Európska únia úspešná, musí byť súdržná a silná. Preto je dôležité, aby kohézna politika zostala pevným európskym pilierom aj v nasledujúcom období po roku 2027 a eurofondy sa čo najviac priblížili potrebám obyvateľov EÚ.

Na summite ministrov a zástupcov deviatich krajín o budúcnosti eurofondov v Bratislave to v utorok zdôraznil minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.

Pripravili iniciatívny materiál

Cez videomost sa do diskusie zapojila aj eurokomisárka Elisa Ferreira zodpovedná za oblasť eurofondov a osobne aj predseda pracovnej skupiny Európskej komisie na najvyššej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti, čiže využívanie eurofondov, Andrés Rodríguez-Pose.

Na stretnutí boli aj ministri z Poľska, Maďarska, Chorvátska, Rumunska, zo Slovinska a Španielska, ako nastávajúcej predsedajúcej krajiny EÚ, ako aj so zástupcovia Česka a Bulharska.

„Slovensko sa rozvážne a s vysokou mierou odbornosti pripojilo k rodiacej sa celoeurópskej diskusii o budúcom využívaní eurofondov. Pripravili sme iniciatívny odborný materiál, predstavuje hlavné spoločné výzvy pre využívanie eurofondov v budúcnosti,“ uviedol na následnom brífingu Balík.

Podľa neho sa rodí vízia postavená na silných regiónoch, ktoré s európskymi financiami realizujú svoj potenciál, venujú sa kľúčovým oblastiam svojho rozvoja.

Európska kvalita života

Ako poznamenal, toto podujatie je prvým krokom k otvoreniu diskusie o budúcnosti eurofondov na národnej úrovni aj v strednej a juhovýchodnej Európe.

„Kohézna politika je základom súdržnosti EÚ, lebo pomáha znižovať rozdiely medzi členskými štátmi aj medzi regiónmi. V nasledujúcom období by eurofondy mali viac zohľadňovať potreby regiónov a mali by byť viazané najmä na investície v jednotlivých územiach,“ povedal Balík.

Ak má byť Európa silná, podľa neho by mali byť silní aj jednotliví členovia, aby žiaden región nezaostával a ľudia vo všetkých regiónoch mali európsku kvalitu života.

Trinásť miliárd pre Slovensko

Slovensko je súčasťou kohéznej politiky od roku 2004, keď sa stalo plnohodnotným členom Európskej únie.

„Umožnilo nám to priblížiť sa k vyspelým krajinám EÚ, ešte stále však čelíme výrazným regionálnym rozdielom a sociálnym nerovnostiam. Preto ako veľkú šancu vnímame nové programové eurofondové obdobie a Program Slovensko, čo musíme využiť naplno,“ podotkol Balík.

Slovensko bude môcť z nových eurofondov v období na roky 2021 až 2027 využiť takmer 13 miliárd eur.

Viac k témam: Eurofondy, kohézna politika, Regionálne rozdiely
Zdroj: SITA.sk – Eurofondy by podľa ministra Balíka mali viac zohľadňovať potreby regiónov, kohézna politika je základom súdržnosti Únie © SITA Všetky práva vyhradené.