gtag('config', 'UA-130501671-1');

Sieťové audio systémy umožňujú firmám alebo inštitúciám efektívne komunikovať so zamestnancami i zákazníkmi, prirodzeným spôsobom im odovzdávať rôzne okamžité informácie, varovné hlásenia a bezpečnostné pokyny alebo vytvárať tú správnu atmosféru pomocou reprodukovanej hudby na pozadí. Tieto systémy majú nepochybne celý rad výhod, no ich správa môže byť časovo aj finančne dosť náročná, napríklad z dôvodu častých a neočakávaných zmien alebo potreby rýchlej reakcie na rôzne situácie.

 

Spoločnosť Axis Communications predstavila hybridnú cloudovú službu založenú na predplatnom, ktorá slúži na intuitívnu správu multisite audio systémov. Používatelia teraz môžu v jednom centrálnom ovládacom paneli nastavovať, kontrolovať, spravovať a aktualizovať všetky svoje audio systémy aj zariadenia v rôznych lokalitách a tiež vzdialene spravovať vysielaný obsah, čo minimalizuje prácu na zabezpečení správneho zvuku. Softvér na správu audia AXIS Audio Manager Center centralizuje ovládanie všetkých audio systémov, ktoré môžu niekedy zahŕňať aj tisíce rôznych lokalít. Všetky konfigurácie je tak možné vykonávať bez toho, aby ste museli byť fyzicky prítomní v mieste inštalácie, teda vzdialene priamo vo svojom prehliadači. Môžete ľahko a rýchlo naplánovať alebo distribuovať zvukové oznamy, hudbu na pozadí, reklamy a ďalšie informácie priamo do vybraných miest a konkrétnych zón. Pretože je softvér navrhnutý pre podniky s viacerými pobočkami po celom svete, umožňuje automatické plánovanie v rôznych časových pásmach a rôznych prevádzkových dobách pomocou jedinej akcie. Napríklad zvukové oznámenie 10 minút pred koncom otváracej doby sa vo všetkých predajniach nastavia automaticky podľa časového pásma a aktuálnej prevádzkovej doby v danej predajni. Centralizáciou správy audio riešení sa znižujú riziká možného zlyhania a tiež náklady na správu jednotlivých lokalít. Flexibilná správa používateľov taktiež umožňuje ľahko centrálne nastavovať a rekonfigurovať oprávnenia pre prístup do systému pre jednotlivých ľudí alebo skupiny podľa regiónu alebo ich zvolenej role.

Zatiaľ čo AXIS Audio Manager Center slúži na podporu väčších a pokročilejších systémov, k dispozícii aj menšia bezplatná aplikácia AXIS Audio Manager Edge s čiastočne obmedzenou funkčnosťou, ktorá je priamo súčasťou operačného systému audio zariadení Axis a je určená pre malé až stredné inštalácie.