gtag('config', 'UA-130501671-1');

30.5.2024 (SITA.sk) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pracuje na zintenzívnení ekonomického rozmeru slovenskej zahraničnej politiky. Jeho cieľom je naplno využiť sieť našich 65 zastupiteľských úradov po celom svete.

Ako ďalej rezort uviedol pre agentúru SITA, momentálne pôsobí v zahraničí samostatne len 18 ekonomických diplomatov, väčšinou v krajinách Európskej únie. Na viacerých zastupiteľských úradoch však pôsobia ako ekonomickí diplomati aj iní zamestnanci, avšak s kumulovanými funkciami.

Dôležitým aspektom je práca v teréne

„Postupne chceme počet samostatných ekonomických diplomatov posilniť, a to najmä v oblastiach záujmu slovenskej zahraničnej politiky,“ zdôraznilo ministerstvo. Časový harmonogram, konkrétny počet, ani regionálne umiestnenie nových ekonomických diplomatov však neprezradilo. Tejto oblasti sa v rámci rezortu diplomacie prioritne venuje štátny tajomník Rastislav Chovanec.

Ekonomická diplomacia pritom podľa neho začína najskôr doma na Slovensku.

„Je potrebné dobre poznať slovenské firmy, ktoré chceme propagovať v zahraničí, a následne im pomôcť vybrať krajinu ich zamerania. Dôležitým aspektom môjho pôsobenia je preto práca v teréne, vďaka čomu môžem lepšie spoznať problémy a požiadavky našich podnikateľov a spolupracovať s príslušnými organizáciami,“ priblížil.

Upravená organizačná štruktúra

Štátny tajomník sa zameriava na posilnenie kontaktov so všetkými dotknutými stranami.

„Kvalitnejšia spolupráca prispeje k lepšej synergii všetkých aktérov pri prezentácii potenciálu a dobrého mena Slovenska v zahraničí spolu so zvýšením našej konkurencieschopnosti a podpory udržateľného hospodárskeho rastu založeného na vytváraní kvalitných a udržateľných pracovných miest,“ skonštatovalo ministerstvo.

Systémové a efektívne nastavenie priorít Slovenska na zahraničných trhoch je dlhodobý proces. Rezort preto hneď na začiatku nastavil upravenú organizačnú štruktúru a riadenie v oblastiach ekonomickej diplomacie a vytvoril nový systém vzdelávania a prípravy ekonomických diplomatov. Posilnil sa aj dialóg a partnerstvo so SARIO, Eximbankou, podnikateľskými organizáciami, Radou slovenských exportérov či zahraničnými obchodnými komorami.

Viac k témam: štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Zahraničná politika
Zdroj: SITA.sk – Slovensko má vo svete iba 18 ekonomických diplomatov, Blanárovo ministerstvo to chce zmeniť © SITA Všetky práva vyhradené.