gtag('config', 'UA-130501671-1');

Keď spoznáte spôsoby, akými vaši zákazníci premýšľajú, môžete lepšie porozumieť aj tomu, ako nakupujú. Od rozpoznania najobľúbenejšej trasy, akou prechádzajú obchodom, po identifikáciu najmenej navštevovaných miest a tých, kde nakupujúci zostávajú najdlhšie. Dostanete sa tak do mysle zákazníka a môžete ľahšie prispôsobiť svoj obchod tomu, aby vychádzal v ústrety jeho potrebám.
Sieťové IP kamery už nie sú len nástrojom na obyčajné sledovanie toho, kto vchádza a vychádza z obchodu, môžu zastať celý rad inteligentných úloh, ktoré možno využiť na lepšie porozumenie zákazníkom. Či už ide o smer, ktorým obchod prechádzajú, ako prezerajú regály alebo ako čakajú v rade pri pokladni, všetky tieto poznatky o správaní zákazníkov môžu pomôcť zlepšiť pocit zákazníkov pri nakupovaní a súčasne zabezpečiť maximálne využitie priestoru v regáloch, rozvrhnutie a usporiadanie tovaru a priestorov pokladní.

Existujú firmy, ktoré pre maloobchodný sektor zaisťujú analýzy, čo skutočne nakupujúci v obchode robia a ako ich vedomé i podvedomé motivácie a postoje ovplyvňujú ich rozhodovanie pri kúpe. Jedným z príkladov je spoločnosť BVI Networks. Využíva dohľadové kamery na sledovanie vybraných produktov alebo uličiek a zaznamenáva správanie nakupujúcich, čo jej umožňuje identifikovať pre výrobcov produktov a predajcov potenciálne prekážky predaja. Pre BVI Networks sú zásadnými požiadavkami kvalita záznamu, prístup k dátam a prenosnosť kamier.

q1765le_wall_right_1204_hi_low

IP kamery môžu pomáhať v takých prípadoch, ako je monitoring času, ktorý nakupujúci strávi pred konkrétnymi produktmi alebo v určitých uličkách. Hovorí sa tomu „strávený čas“ a manažérom obchodov ho možno predložiť formou obrázka v podobe vizuálnej „tepelnej mapy“. Tá môže byť neoceniteľnou informáciou pri zisťovaní, či si zákazníci starostlivo študujú údaje o produktoch alebo či majú problémy s hľadaním určitej položky, čo môže byť kľúčovým momentom pri rozhodovaní o ich kúpe. Podobným spôsobom využitia IP kamier môže byť mapovanie najobľúbenejších trás, ktorými sa zákazníci obchodom pohybujú.

Pomocou technológie tepelných máp môžu IP kamery pohyb zákazníkov sledovať a následne ukázať personálu názorný obraz, na ktorom budú zvýraznené hlavné trasy nakupujúcich. Poznatky získané z tepelnej mapy môžu byť využité pri rozhodovaní, kam by bolo vhodné umiestniť najobľúbenejšie produkty, pri ktorých má obchod záujem, aby sa rýchlo „točili“. Tepelné mapovanie možno využiť aj na zabránenie možným zápcham a maximalizovať tak predaj.

Pokiaľ ide o monitorovanie pokladní a skracovanie radov, aj tu možno využiť IP kamery. Štúdia vykonaná bankou Barclays v Spojenom kráľovstve zistila, že dve pätiny nakupujúcich odmietajú čakať v rade dlhšie ako dve minúty a až dve tretiny (68 %) pravidelne zanechajú svoj nákup pred pokladňou, keď zistia, že sú rady pridlhé. Rovnaký prieskum ukázal znepokojujúci fakt, že polovica nakupujúcich (až 51 %) do obchodu ani nevstúpi, keď už od vchodu vidí dlhé rady pri pokladniach. To môže mať dramatické dôsledky na výsledky predaja.

Predísť vytváraniu radov môžu IP kamery integrované v rámci riešenia na riadenie radov, kde sú výstupom údaje o dĺžke radu, čase čakania a celkového vybavenia. Tieto poznatky môžu manažérom predajní pomôcť pri analýze optimálneho počtu pokladničných miest a vyvážení počtu personálu v časoch nákupných špičiek, čím možno dosiahnuť vyššiu ziskovosť a súčasne zvýšiť úroveň spokojnosti zákazníkov. Pri tomto prístupe bude manažér obchodu ako prvý poznať potenciálne slabé miesta a môže zodpovedajúcim spôsobom na vzniknutú situáciu reagovať.

Zlepšiť prevádzku obchodu, optimalizovať personál a obsluhu zákazníkov môžu takisto počítadlá ľudí pripojené do siete. Nejde len o prosté počítanie na vybraných miestach, ale o celý rad nástrojov, ktoré umožňujú rýchlo vyhodnotiť obchodné a marketingové úsilie. Systém sa inštaluje ako súčasť IP siete, takže príslušné informácie sú prístupné kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka využitiu sieťových počítadiel osôb netreba ručne zaznamenávať a vyhodnocovať údaje o zákazníkoch. Naopak súčasne možno zobrazovať a vyhodnocovať aj štatistiky z niekoľkých prevádzok v reálnom čase. Možno tak robiť vhodné rozhodnutia o okamžitej úprave alebo zásahoch dlhodobého charakteru.

Pomer úspešnosti, čiže počet ľudí, ktorí vošli do obchodu, oproti počtu tých, čo naozaj nakúpili, je kľúčovým indikátorom výkonnosti obchodu. Vďaka sledovaniu pomeru úspešnosti je ľahké vyhodnocovať, aké postupy sa osvedčujú, a navrhovať spôsoby zvýšenia predaja. Maloobchodný predajcovia majú teraz k dispozícii celý rad aplikácií na využitie dohľadovej IP siete, ktoré im umožňujú dostať sa do myslí zákazníkov a porozumieť spôsobu, ako nakupujú, a ktoré sa tak môžu stať zásadným nástrojom na získanie náskoku pred konkurenciou.

image_19208_30_v1


Autor:

Johan Akesson,
riaditeľ obchodného rozvoja
retailových produktov
Axis Communications