gtag('config', 'UA-130501671-1');

V roku 2015 na Slovensku podstúpilo liečbu pre užívanie nezákonných drog 2 720 osôb, čo je najvyšší počet pacientov za posledných desať rokov. Z drogovej závislosti sa liečilo 14 detí do 14 rokov a 295 mladistvých od 15 do 19 rokov.* Odhaliť experimenty detí a zabrániť včas možnej závislosti chce pomôcť domáci test na drogy.

Rad samodiagnostických  testov Veroval sa rozšíril o test na drogy. Rodičom umožní zistiť, čo sa deje s ich dieťaťom a začať situáciu riešiť skôr, než by sa mohla vyvinúť možná závislosť. Dospelí užívatelia si ním môžu overiť, či sú ešte pod vplyvom omamných či psychotropných  látok napríklad pred riadením vozidla.

Test Veroval Drogy zisťuje až 6 druhov drog súčasne. Je tak výhodným riešením pre rodičov, ktorí obvykle nevedia aké drogy ich deti užívajú, prípadne pre rôzne inštitúcie, školy či zamestnávateľov, ktorí môžu efektívne otestovať viacero drog naraz.

Zisťovanými látkami sú amfetamín (tzv. speed), ktorý pôsobí stimulačne,  benzodiazepín (sedatívny účinok), kokaín (stimulačná látka navodzujúca eufóriu), metadon (syntetický opiát používaný pri odvykaní od heroínu a morfia), opiáty ako morfín, kodeín a heroín, ktoré navodzujú skľudnenie a uvoľnenie a marihuana, ktorá v nízkych dávkach navodzuje kľud a pohodu avšak jej užívanie je trestné.

Zistiť prítomnosť  jednotlivých látok je možné len v istom časovom úseku po použití.

Test Preukázateľnosť v moči od posledného užitia
Amfetamín 1-3 dni
Benzodiazepín príležitostné užitie: až 3 dni, pravidelné užívanie: až 6 týždňov
Kokaín len niekoľko hodín
Marihuana príležitostné užitie: 2 až 3 dni, pravidelné užívanie: 2 až 6 týždňov
Metadon 2-3 dni
Opiáty až 8 hodín


Užitie návykových látok sa zisťuje namočením testovacích prúžkov do vzorky moču na dobu 10 sekúnd. Výsledky testu, ktorý dosahuje klinicky overenú presnosť 96 %, možno z testovacej kazety odčítať po 5-tich minútach.

Test je voľne dostupný v lekárňach za odporúčanú cenu 11,99 eur, t.j.  test na jeden druh drogy vychádza v priemere na necelé 2 eurá.

*Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií