gtag('config', 'UA-130501671-1');

Len málo inštitúcií si uvedomuje kritickú potrebu byť plne pripravený na prípadné útoky kybernetických zločincov. Nie je prekvapujúce, keď výskum ukazuje, že banky musia v priemere každoročne odvrátiť 85 kybernetických útokov, z ktorých tretina je úspešná. A rovnako ako akékoľvek finančné straty, ktoré by mohli vyplynúť z úspešného útoku, poškodenie reputácie finančnej inštitúcie ako bezpečného miesta na udržanie ťažko získaných peňazí a úspor by mohlo byť v priebehu času ešte nákladnejšie. Preto je dôležité, aby finančné inštitúcie podnikli všetky možné kroky, aby zabezpečili, že každý potenciálny prístupový bod k sieti bude ochránený.

Video monitorovacie systémy sú samozrejmou dôležitou súčasťou bezpečnostnej infraštruktúry bánk už mnoho rokov. Nárast používania technológie IP kamier však prináša mnohé ďalšie výhody v kvalite, efektívnosti a systémovom riadení.

Jedna z prvých bánk, ktorá uskutočnila prechod z analógového kamerového systému na IP kamery, je Banco de Brasilia (BRB), ktorá sa stala prvou bankou v Brazílii ktorá je 100% monitorovaná IP kamerami, ktoré boli inštalované v 127 pobočkách banky po celej krajine.

Ako zdôrazňuje Deivison Nery, bezpečnostný analytik spoločnosti BRB, dôsledky inštalácie IP kamerového systému vyžadujú, aby tímy pre bezpečnosť a IT konali jednotne.

„IT zamestnanci zodpovední za celú sieť sú si vedomí zraniteľnosti počítačovej bezpečnosti a ak sa pridajú nové potenciálne prístupové body, musia pochopiť, ako budú zabezpečené. To nie je niečo, čo by sa dalo riešiť po inštalácii: je nevyhnutné, aby sa IT tím zapojil už od samého začiatku návrhu systému.“

Uznávajúc, že bezpečnosť v oblasti kybernetického zabezpečenia nie je o jedom projekte, ale o prebiehajúcom procese, spoločnosť BRB sa zaväzuje k nepretržitému hodnoteniu rizík, ktoré skúma každý aspekt systému – vrátane ľudí, procesov, hardvéru a softvéru – identifikovania nových zraniteľností systémmu a ich proaktívne riešenia. Jedným z kľúčových prvkov schopnosti byť aktívny je použitie softvéru na správu zariadení, čo výrazne znižuje čas potrebný na aktualizáciu softvéru sieťovej kamery tak, aby zahŕňal všetky aktualizácie a opravy zabezpečenia.

Existujú zásadné kroky, ktoré môžu finančné inštitúcie a akékoľvek iné inšitúcie podniknúť, aby zabezpečili bezpečnosť svojho riešenia IP video monitorovacieho systému, ale Nery tiež zdôrazňuje výhody pracovať so správnym partnerom.

„Je rozhodujúce nájsť riešenie od strategického partnera, ktorý jasne dokazuje najlepšiu prax v kybernetickej bezpečnosti. Špecialisti, ktorí sú fundovaný na trhu so sietovým videom, sú si neustále vedomí meniacej sa hranice hrozieb a spôsobov, ako zmierniť tieto riziká. Ich podpora, školenia a poradenstvo sú neoceniteľné pri udržaní bezpečného systému.“

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
obchod@canex.sk / +421 918 450 870