gtag('config', 'UA-130501671-1');

Axis prináša na náš trh dva nové prístupové systémy pre vozidlá založené na video analytickej aplikácii AXIS License Platete, ktorá je integrovaná priamo v kamere, bez potreby externých serverov. Menší systém je určený na automatizáciu pre malé až stredné parkoviská, kde sa často nemení zoznam vozidiel.

Do kamery sa dá uložiť až 1000 poznávacích značiek a sama im otvorí závoru (príp. pri zistení neautorizovaného prístupu upozorní operátora), nasníma fotografiu s časovým údajom pre potreby evidencie pri vjazde a výjazde a atď. Väčší systém je určený pre nasadenie napr. na platené parkoviská, alebo pre veľké parkovacie domy. Tu je možné pre každé auto nastaviť aj rôzne špeciálne poverenia s ohľadom na deň v týždni, konkrétny denný čas, alebo prepojiť kameru s platobným terminálom. Systémy sú od februára dostupné na našom trhu.