Dobrá myšlienka a financie nie sú pre úspech vždy to jediné. Veľmi dôležitú úlohu zohrávajú zamestnanci a bezpečnosť, ktorá zaručuje nepretržitý chod prevádzky a potrebné zisky. Bez ochrany zdravia a bezpečnosti to ale nepôjde. A práve norma ISO 45001 vám v jej riadení pomôže.

Aké sú výhody systému riadenia BOZP s pomocou tohto univerzálneho ISO certifikátu?

Zaistenie súladu s právnymi požiadavkami

Je samozrejmé, že ste zodpovední a plníte si všetky zákonné požiadavky, ktoré poznáte v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ale ste si istí, že ste ich všetky identifikovali? Jednou z najdôležitejších výhod, ktoré je možné získať implementáciou systému riadenia BOZP v súlade s normou ISO 45001, je poskytnutie rámca na identifikáciu, monitorovanie a dodržiavanie všetkých rôznych právnych, regulačných a zmluvných požiadaviek vzťahujúcich sa na procesy vašej spoločnosti.

Tento systém pomáha udržiavať súlad s predpismi, čo môže pomôcť nielen zabrániť zraneniu zamestnancov, ale aj nákladným pokutám za nedodržiavanie predpisov.

Zvyšovanie dôveryhodnosti a imidžu spoločnosti

Aj keď vaše zmluvy nemusia obsahovať požiadavky na systém riadenia BOZP, mnohým zákazníkom sa uľaví, keď vedia, že dodávateľ má dobrú kontrolu nad zdravím a bezpečnosťou pracovníkov na pracovisku. Pre zákazníka by to napríklad mohlo znamenať, že má oveľa nižšie riziko oneskorenia pri preberaní zariadenia v dôsledku nehôd a zranení, ktoré by mohli zastaviť výrobu.

V skutočnosti v niektorých jurisdikciách môžu byť právne pokuty znížené, ak má spoločnosť funkčný systém riadenia BOZP, pretože preukazuje obavy z predchádzania úrazu a nedodržiavania právnych požiadaviek.

Zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov

Hlavným dôvodom, prečo chcete implementovať systém riadenia BOZP podľa požiadaviek normy ISO 45001, je samozrejme zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia vašich zamestnancov identifikáciou a znížením rizika úrazu vo výrobných procesoch.

Okrem tohto jednoduchého nápadu je užitočné zdôrazniť, že existujú aj ďalšie výhody načrtnuté vyššie, ktoré môžu nielen priniesť úžitok vašim zamestnancom, ale aj zlepšiť celkový výsledok vašej spoločnosti zameraním na dlhodobé výhody implementácie a certifikácie ISO 45001.

Najlepšie je ale presvedčiť sa o tom v praxi získaním tohto dokumentu.

Zdroj obrázka:Shutterstock.com