gtag('config', 'UA-130501671-1');

Mnohí majú vedomosť o využití prevodovky iba v aute, no pritom je využitie tohto mechanizmu oveľa širšie. Kvalitná prevodovka je tiež neoddeliteľnou súčasťou strojov používaných v rôznych priemyselných odvetviach a oblastiach. Cieľom týchto mechanizmov je zvýšiť výstupný krútiaci moment alebo zmeniť otáčky motora.

Rôzne konštrukcie a špecifikácie prevodoviek sa používajú v poľnohospodárskych, priemyselných, stavebných, banských a automobilových zariadeniach a sú dostupné v kombinácii viacerých konfigurácií.

Šnekové redukčné prevodovky

Šnekové prevodovky dodávajú strojom energiu na vykonanie náročnej úlohy. Najčastejšie sa používajú, keď je potrebné vyššie zníženie rýchlosti medzi hriadeľmi krížiacich sa osí, ktoré sa nepretínajú. Využitie takýchto šnekových prevodoviek je najčastejšie v ťažkom priemysle, kde je potrebné v kombinácii so špeciálnym pohonom TMP 25 dodať strojom na vykonanie konkrétnej pracovnej úlohy poriadnu silu.

Špeciálne planétové prevodovky

Rovnako špecifické a kvalitné planétové prevodovky umožňujú prevodovému systému generovať vysoký krútiaci moment v krátkej oblasti rovnomerným rozdelením výkonu na všetky prevody. Tento typ prevodovky prevláda v špičkových technológiách, ako sú napríklad roboty alebo 3D tlač.

Planétová prevodovka je ideálna pre presné aplikácie vďaka svojej odolnosti, presnosti a špecifickej funkčnosti. Tento druh prevodovky zvyšuje odolnosť a výkon zariadenia na maximum. Planétové prevodovky sú dostupné buď v plnej alebo dutej konfigurácii a s celým radom možností montáže, ako je príruba, hriadeľ alebo pätka.

Skrutková prevodovka

Skrutková prevodovka je malá a energeticky efektívna. Toto zariadenie sa najčastejšie používa na rôzne priemyselné účely, no primárne na náročné úlohy. Skrutková prevodovka je rozšírená v plastikárskom, cementárenskom a gumárenskom priemysle a v iných kontextoch ťažkého priemyslu. Z tohto materiálu môžu ťažiť aplikácie s nízkou spotrebou energie, ako sú drviče, extrudéry, chladiče alebo dopravníky.

Skrutková alebo tiež špirálová prevodovka je nezvyčajná aj v tom, že je namontovaná pod uhlom, čo umožňuje interakciu viacerých zubov v rovnakom smere počas pohybu. To zaisťuje jej nepretržitú komunikáciu po určitú dobu.

Kužeľová špirálová prevodovka

Tento druh prevodovky sa vyznačuje sériou zakrivených zubov umiestnených na povrchu v tvare kužeľa blízko ráfika jednotky. Kužeľová špirálová prevodovka sa používa na generovanie rotačného pohybu medzi nerovnobežnými hriadeľmi. Bežné aplikácie prevodovky zahŕňajú lomy, ťažobný sektor a dopravníky.

Pevná a monolitická konštrukcia šikmej kužeľovej špirálovej prevodovky ju predurčuje na použitie s veľkými hmotnosťami a iné aplikácie. Po nasadení na príslušný výstup hriadeľa motora poskytujú tieto priemyselné prevodovky viaceré mechanické výhody. Na základe počtu zubov a ozubených kolies sú tiež dobre konfigurovateľné.

 

Zdroj obrázka:nikkytok/Shutterstock.com