gtag('config', 'UA-130501671-1');

Výstavbu novej cyklotrasy, ktorá je výsledkom cezhraničného projektu mesta Bardejov a územnej jednotky, Gminy Krynica – Zdrój u našich severných susedov, dokončili v týchto dňoch na slovensko-poľskom pohraničí. Je dlhá vyše 23 kilometrov.
Nová atrakcia pre cyklistov začína v meste Bardejov a následne prechádza pôvodnými komunikáciami cez niekoľko obcí až po Kurovské sedlo na slovensko-poľskej hranici. Trasa s evidenčným číslom 2892 vyznačená modrou farbou, je určená hlavne pre priaznivcov horskej cyklistiky. Súčasťou cyklotrasy je šesť informačných tabúľ, päť odpočívadiel a päť exteriérových fitnes zariadení. Ich kúpu, inštaláciu, podobne ako aj značenie a výrobu propagačných materiálov o novej cykloceste financoval spomínaný cezhraničný projekt.
Náklady slovenskej strany projektu, ktoré hradila v prevažnej miere Európska únia, presiahli sumu 52.500 eur. Mesto sa na celkových výdavkoch podieľalo piatimi percentami a štátny rozpočet SR vyše 14 percentami.
„Ide o komplementárny cezhraničný projekt, čo znamená, že náš partner, Gmina Krynica – Zdrój, realizuje podobný projekt značenia cyklotrasy na poľskej strane, až po spoločnú štátnu hranicu, kde sa obidve cyklotrasy následne stretnú,“ informoval prednosta Mestského úradu v Bardejove Juraj Popjak.

cyklotrasa Bardejov - Krynica