gtag('config', 'UA-130501671-1');

Asi 30 000 firiem, platcov DPH, stále nekontaktovalo finančnú správu. Nemôže teda komunikovať elektronicky a splniť zákon, ktorý vstúpi do platnosti v januári 2014. V prípade, že firma pošle daňové priznanie v papierovej forme daňový úrad ju vyzve, aby ho doplnila elektronicky. Ak však príde elektronické podanie po zákonom stanovej lehote, podnikateľ sa vystavuje riziku pokuty v sume od 30 eur do 16 000 eur.

Papierové podanie, ktoré príde na daňový úrad, poputuje do spisu podnikateľského subjektu.

V prípade, ak firma pošle žiadosť, odvolanie, námietku a podobne, teda dokumenty, ktoré nemajú zákonom predpísanú štruktúru, takéto podanie je podľa zákona neplatné. Daňové úrady budú v rámci možností kontaktovať subjekty a vyzývať ich k elektronickému podaniu. Bez neho však nemôžu začať žiadosť či námietku daňového subjektu riešiť.

V súvislosti s povinnou elektronickou komunikáciou priporavila finančná správa nový portál, prostredníctvom ktorého budú podnikatelia (platcovia DPH) podávať všetky písomnosti. Hoci je v testovacej fáze a do ostrej prevádzky príde až 1. januára 2014, už teraz si ho môže pozrieť ktokoľvek.

www.financnasprava.sk

WhatsApp MA APK Download

WhatsApp JiMODs APK

WhatsApp Plus Holo APK