gtag('config', 'UA-130501671-1');

Ústrednou témou pre rok 2017 je depresia, ktorá je jednou z hlavných zdravotných výziev v európskom regióne. Tému vyhlasuje každý rok Svetová zdravotnícka organizácia. Upozorňuje ňou na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať nemalú pozornosť.  Heslo, „Depresia – hovorme o nej“, poukazuje na fakt, že je liečiteľná, no napriek tomu je stále 50 % všetkých prípadov nepodchytených.

Čo je to vlastne depresia a aké môže mať následky v životoch nás a našich blízkych? Vysvetľuje prednosta Psychiatrickej kliniky UNLP Košice  a hlavný odborník MZ SR pre psychiatriu,  doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.: „Laický a psychiatrický výklad pojmu “depresia” sa líši. V bežnej hovorovej reči sa slovo depresia nesprávne používa na označenie bežného denného kolísania nálady. Z psychiatrického hľadiska je depresia duševnou poruchou vtedy, ak pretrváva najmenej 14 dní a to bez zrozumiteľného vonkajšieho dôvodu. Základným príznakom depresie je zníženie energie či “vnútornej sily” ku každodennej činnosti, ktoré vedie k útlmu psychomotoriky, spomaleniu myslenia a vzniku chorobne smutnej nálady. Depresívny človek je nevýkonný v pracovnej sfére aj v rodine, čo môže mať za následok pracovné, rodinné a vzťahové problémy.“

Depresiou trpí asi 1 z 25 ľudí, čo v Európe predstavuje zhruba 40 miliónov chorých a celosvetovo sa toto číslo vyšplhalo až na 332 miliónov ľudí. „Každý rok sa v dôsledku depresie rozhodne ukončiť svoj život okolo 80 000 ľudí. Toto ochorenie je pritom v dnešnej dobe už dobre liečiteľné. Aj napriek tomu sa až 90 percentám chorých nedostáva patričná liečba. Ďalšou zaujímavosťou je, že ľudia, ktorí trpia na nejaké somatické ochorenia, majú tri až šesťkrát vyššie riziko, že sa u nich prejaví depresia,“ uviedla primárka Psychiatrického oddelenia UNLP Košice, MUDr. Eva Pálová, PhD.

Do rôznych aktivít sa pri príležitosti Svetového dňa zdravia rozhodli zapojiť aj oba naše Denné psychiatrické stacionáre. Ako uviedla PhDr. Lucia Kleinová z Denného psychiatrického stacionára na Rastislavovej ulici: „V stave depresie je dôležité udržať si určitú štruktúru dňa aj vtedy, ak v tom pacient nevidí zmysel, aj keď spočiatku je to ťažké. Nikto si nepomôže, ak si v stave depresie bude dokazovať svoju pevnú vôľu náročnými úlohami. Preto aj naše aktivity boli primerane náročné zohľadňujúc zdravotný stav pacientov a samozrejme mali aj terapeutický rozmer.“