gtag('config', 'UA-130501671-1');

Technológie

Ako písať úvodzovky dole

Existujú rôzne druhy úvodzoviek, každý z týchto druhov má pritom inú klávesovú skratku. Najrozšírenejšie sú anglické úvodzovky, ale tie slovenské sa od nich líšia tým, že pred slovom či priamou vetou dávame úvo...